Gratis

Disclaimer & privacy

Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door Afix Moto VOF. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed kan Afix Moto VOF nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afix Moto VOF.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Afix Moto VOF.

Privacy

Afix Moto VOF respecteert de privacy en veiligheid van haar bezoekers en klanten. Deze site verzamelt enkel en alleen automatische en door bezoekers opgegeven gegevens nodig voor de orderafhandeling. Daarnaast gebruikt deze site cookies, deze worden alleen gebruikt voor de werking van de website. Geen van alle verzamelde gegevens worden gebruikt met een ander doel dan orderafhandeling en worden niet aan derden verstrekt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Gratis